Kurz PHP
Vítejte v interaktivním kurzu

Základy programovacího jazyka PHP

Obsah kurzu:

  1. Teorie a instalace webového serveru
  2. Proměnné, pole a operátory
  3. Základní příkazy, podmínky a cykly
  4. Zavedené a vlastní funkce

Zahájit kurz Zdarma

Novinka Distančně.cz

Doporučujeme: Nový a doplněný kurz Základy programovacího jazyka PHP nově naleznete i na vzdělávacím serveru Distančně.cz. Na tomto portále navíc, jako bonus, úspěšní absolventi získají certifikát o absolvování kurzu.

http://www.distancne.cz/kurz/zaklady-programovaciho-jazyka-php/

Buď jedním z těch, kdo tvoří internet...

V dnešní době se vše přesouvá na internet a znalost programovacího jazyka, kterým je možné programovat webové aplikace je jistě velkým přínosem. Programovací jazyk PHP společně s databázovým systémem MySQL je v současné době nejrozšířenější technologií k tvorbě dynamických internetových aplikací.

<?PHP ... ?>

Co by měl účastník ovládat před zahájením kurzu?

Účastníci kurzu by již měli ovládat tvorbu statických HTML stránek, především formulářových prvků. (O tvorbě HTML stránek se více dozvíte na webu Jak psát web ) K fungování scriptů napsaných v jazyce PHP je nutné mít nainstalovaný lokální webový server (příp. pracovat na vzdáleném serveru).

Jaké jsou Cíle tohoto kurzu...

Kurz se zabývá pouze uvedením do problematiky programování v programovacím jazyce PHP. Hlavním cílem tohoto kurzu je zaujmout účastníky kurzu a následné projevení zájmu o další rozvoj. Účastníci po absolvování kurzu budou umět nainstalovat a spustit lokální server (aplikaci), definovat základní pojmy (proměnná, funkce aj.). Dokáží používat základní funkce a příkazy pomocí kterých dokáží napsat vlastní jednoduchý program (script).

Interaktivní kurz obsahuje 9 lekcí a 1 závěrečný test pro ověření záskaných znalostí.

Výhody tohoto kurzu

Kdykoli máte čas

Vzdělávejte se v době, která vám nejvíce vyhovuje. Kurz není vázán na pevné datum a přístup ke studijním materiálům máte kdykoli prostřednictvím internetu.

Interaktivní prostředí

Prostředí kurzu je interaktivní a uživatelsky přívětivé. Přehledné členění studijních materiálů a názorných příkladů zajistí snazší získání odborných znalostí.

Na mobilu či tabletu

Webová prezentace kurzu se díky responzivnímu designu přizpůsobí obrazovkám vašich mobilních telefonů či tabletů. Studavot tak můžete opravdu kdekoli.

Hodnocení znalostí

Závěrečný test vám pomůže ověřit a zhotnotit znalost nabytých znalostí, případně poukáže na oblasti, které je potřeba zdokonalit.


O kurzu napsali

Reakce, zhodnocení a zpětná vazba uživatelů.

“Kurz mi poskytl pevný základ. Díky názorným ukázkám zdrojového kódu jsem vše rychle pochopil.”

Karel M.Karel M.

Student

“Je to pěkný, stručný přehled základů jazyka PHP. Myslím, je tam obsaženo téměř všechno”

Ing. Milan V.Ing. Milan V.

Středoškolský učitel

“Věřím, že se tento stane užitečnou výukovou pomůckou pro podporu výuky programovacího jazyka PHP.”

Mgr. Lenka Š.Mgr. Lenka Š.

Středoškolský učitel